Poznaj foldery zdjęć

Dodawaj zdjęcia do tematycznie powiązanych grup.

Foldery zdjęć to funkcjonalność pozwalająca podzielić zdjęcia w galerii na grupy. Nazwy folderów mogą opisywać tematykę danej grupy lub określać czas wykonania.

Dzięki folderom klienci mogą bez konieczności przeglądania wszystkich zdjęć po kolei przejść wprost do interesujących ich zdjęć.

Przykładowo, tworząc galerię zdjęć z wesela możemy utworzyć foldery o nazwie np. Ceremonia, Przyjęcie, Poprawiny.

Dodatkowo po wykonaniu zdjęć z sesji plenerowej warto utworzyć folder o nazwie Sesja plenerowa i opublikować w nim wspomniane ujęcia.

W tak stworzonej galerii użytkownicy mogą bez problemu przejść do zdjęć, które w danym momencie interesują ich najbardziej.

1. Dodanie folderu zdjęć do galerii

Każda stworzona galeria posiada domyślny folder o nazwie . Aby dodać nowy folder rozwijamy widoczną listę i wybieramy a następnie wprowadzamy nazwę.

Zmiana nazwy folderu

Nazwę folderu można zmienić w każdej chwili. W tym celu należy przejść do menu folderu klikająć , a następnie wybieramy . W nowo otwartym oknie wprowadzamy poprawną nazwę i zatwierdzamy.

2. Przesłanie zdjęć i opublikowanie zmian

Dodajemy zdjęcia do nowo utworzonego folderu. Po ich przesłaniu publikujemy zmiany aby zdjęcia były widoczne przez klientów w galerii.

3. Foldery zdjęć w galerii klienta

W galerii zdjęć nazwy folderów widoczne są obok nazwy galerii. Kliknięcie w nazwę folderu powoduje wyświetlenie zdjęć z danego folderu.

Podsumowanie

Foldery zdjęć pozwalają na lepszą organizację galeri. Dają możliwość podziału ujęć na grupy i umożliwiają prostą nawigację miedzy nimi.

Wypróbuj funkcjonalność folderów teraz !

ZALOGUJ SIĘ