Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe podane podczas kontaktu z Serwisem przetwarzane są przez Codelane Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. św Filipa 23/4, 31-150 Kraków, nr NIP: 6762611449, nr REGON: 521182420, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wwydział Gospodarczy Krakowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952590 o kapitale zakładowym wynoszącym 9 000,00 zł, w całości opłaconym, w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia r., (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami) oraz oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Mimo, iż podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niewykonaniem usług.
 3. Wyłącznym Administratorem danych wprowadzanych w formularzach w Serwisie jest Właściciel Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, z wyjątkiem czasowej niedostępności Serwisu wynikającej z przeprowadzanych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej lub niezależnych od Serwisu czasowych problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 5. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

Zabezpieczenie danych

Serwis stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).

Pliki Cookies oraz Logi serwera

 1. W celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz monitorowania korzystania z niej, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – informacje zapisywane przez serwer Serwisu, operatora hostingowego Heroku Inc., funkcjonującego pod adresem www.heroku.com na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. Stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Technologia Cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o odwiedzających Serwis.
 4. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Microsoft Edge
 5. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania ze Serwisu, w celu poprawy jego zawartości;
  2. Utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu.
  3. Personalizacji materiałów reklamowych w sieci Google po uprzednim określeniu profilu Użytkownika i przekazaniu ich partnerom Serwera.
 6. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.
 7. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.